Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Kedy vymeniť kotol

Kedy vymeniť kotol?

Ak kúrite kotlom starým niekoľko rokov, nečudo, že na zaplatenie účtov na vykurovanie každoročne míňate veľa peňazí. Aj keď sú tieto staršie typy stále funkčné a zabezpečujú dostatočný tepelný komfort, prvotný dojem môže byť skresľujúci a klamlivý. V súčasnosti je viac než polovica kotlov v domácnostiach staršia ako 15 rokov – vykazujú znaky zastaranosti, nehospodárnosti a nižšej účinnosti.

Nečakajte, kým kotol prestane fungovať. Nefunkčnosť totiž nie je jediný dôvod, prečo by ste sa mali podujať na jeho výmenu. Významnú úlohu zohráva aj účinnosť, ktorá je pri starých typoch kotlov výrazne nižšia ako pri nových a moderných vykurovacích zariadeniach. Vďaka vyššej účinnosti sa minimalizuje spotreba paliva, znížuje množstvo emisií a je zaručená pružná prevádzka počas celého vykurovacieho obdobia.

Výmenou starého kotla za nový, moderný môžete ušetri až 30 % nákladov na vykurovanie.

Pravidelná kontrola odhalí nedostatky

Odhaliť nedostatky vykurovacieho zariadenia pomôžu najmä pravidelné prehliadky. Zanedbanie údržby sa nevypláca – môže totiž dôjsť k vzniku závažných porúch a predčasnej nefunkčnosti kotla, škodám na majetku, ba až na ľudskom zdraví. Optimálne je, ak si revíziu kotla naplánujete vždy po skončení vykurovacej sezóny. Ak sa ukáže, že kotol nespĺňa požadované parametre, stihnete ho ešte do zimy vymeniť. Len optimalizovaný chod kotla, jeho vyčistenie a správne nastavenie prináša používateľovi istotu dostatku tepla, ale súčasne aj nižších nákladov na vykurovanie.

Povinnosť pravidelnej kontroly kotlov vyplýva zo zákona o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov. Záujmom je zvýšiť účinnosť zariadení a znížiť množstvo emisie oxidu uhličitého, ktorý sa vypúšťa do ovzdušia.

V prípade odhalenia nedostatkov vyberte nový kotol. Rozhodovať sa treba na základe investičných nákladov, ceny a dostupnosti paliva, úspor energie, účinnosti, ale aj šetrnosti kotla vo vzťahu k životnému prostrediu. Kritériom je aj jeho výkonový rozsah. Vďaka modulovanému výkonovému rozsahu používateľ získa istotu plynulého vykurovania počas celej vykurovacej sezóny. Ak kotol nemá dostatočný výkon, interiér nevykúri. Naopak, pri veľkom výkone bez regulácie bude obytný priestor prekúrený. Kotol s plynulou moduláciou výkonu nastaví optimálne vykurovanie, zároveň sa zníži spotreba plynu a zvýši sa životnosť kotla. Zvážiť by ste mali aj funkciu, ktorú má kotol spĺňať vo vašom dome – či má slúžiť výlučne na vykurovanie miestností, alebo aj na ohrev vody. Pri výbere treba brať do úvahy aj rozloženie miestností v dome: počet kuchýň a kúpeľní alebo aj to, ako ďaleko sú situované od kotla.

Na trhu je niekoľko typov palív a druhov kotlov, z ktorých si môžete vybrať. Aký kotol uprednostniť? Kondenzačná technika nie je vhodná len pri podlahovom alebo nízkoteplotnom systéme. Kondenzačný kotol v porovnaní s klasickým je úspornejší aj v systéme s vyšším teplotným spádom. V porovnaní so zastaranými kotlami majú kondenzačné o 17 až 30 % vyššiu účinnosť. Na rozdiel od klasických kotlov, kde spaliny bez ďalšieho využitia odchádzajú von komínom, dokážu využiť aj teplo obsiahnuté vo vodnej pare spalín. Pri využívaní kondenzačného tepla sa znižuje spotreba plynu, čím sa znižujú aj celkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody.

 

Reguláciou znížite náklady na vykurovanie

Ak už meníte starý kotol za nový, mali by ste si zvoliť kotol s modernou a účinnou reguláciou. Kvalitná regulácia by mala rýchlo a bez problémov reagovať aj na väčšie teplotné výkyvy a udržiavať nastavenú teplotu na konštantnej úrovni. Zvýšenie teploty v miestnosti o 1 °C predstavuje zvýšenie celkových nákladov až o 6 %. Spolupráca kondenzačného kotla s ekvitermnou reguláciou by mala byť dnes už samozrejmosťou. Ide o reguláciu, ktorá sama zhodnotí teplotu vonkajšieho aj vnútorného vzduchu a na základe zisteného stavu zvýši alebo zníži teplotu vykurovacej vody. Snímač vonkajšej teploty sleduje teplotu v exteriéri a prispôsobuje teplotu vykurovacej vody. Kotol je tak schopný pracovať v kondenzačnom režime aj počas zimného obdobia.

 

Slovo má odborník

Ing. Jaroslav Rehuš, vedúci oddelenia podpory predaja Vaillant Group Slovakia

Aké úkony sprevádzajú výmenu starého kotla za nový kondenzačný? Je nevyhnutnou podmienkou aj nadimenzovanie radiátorov, aby bola výmena účinná, respektíve čo všetko treba zvážiť pri rekonštrukcii vykurovania, aby kondenzačný kotol pracoval čo najúčinnejšie, ak má nahradiť starý, napríklad plynový kotol?

Výmena starého kotla za nový kondenzačný nemusí byť až taká náročná, ako si ľudia myslia. Staršie vykurovacie systémy sú zväčša predimenzované a často pracujú s teplotou vykurovacej vody na hranici kondenzácie. V takomto prípade nie je nutné radikálne zasahovať do systému a meniť radiátory. Ak je vykurovací systém navrhnutý presne a vyžaduje si vyšší teplotný spád vykurovacej vody, napríklad 70/50 °C, stačí zväčšiť plochu radiátorov približne o 50 %, aby sa dalo pracovať s teplotným spádom vhodným pre kondenzačné kotly. Takéto prípady sa v praxi vyskytujú len zriedka. Na maximálne využitie kondenzačného kotla by sa mala vždy používať ekvitermná regulácia. Jej výhodou je, že kotol v prechodnom období pracuje vždy s nízkou teplotou vykurovacej vody – v kondenzačnom režime. Takáto prevádzka kondenzačného kotla je vždy efektívna a šetrí prostriedky potrebné na vykurovanie. Pri výmene plynového kotla za kondenzačný však nesmieme zabudnúť na nevyhnutnosť odvodu skondenzovanej vody do kanalizácie. V opačnom prípade by sme museli kondenzát vynášať vo vedrách, čo nie je vôbec pohodlné. Ak nemožno priviesť kanalizáciu ku kotlu, dajú sa použiť aj malé prečerpávacie čerpadlá, ktoré sú schopné vytlačiť kondenzát aj o jedno podlažie.

Druhá dôležitá časť kotlov je komín alebo odvod spalín. Komíny, ktoré sú vhodné pri klasických kotloch, nie vždy možno použiť aj pri kondenzačnom kotle. Treba vždy kontaktovať oprávnenú firmu, aby posúdila jeho vhodnosť, prípadne navrhla riešenie na správny spôsob odvodu spalín.

 

Aké je využitie kondenzačného kotla na ohrev vody?

Podľa spôsobu použitia na prípravu teplej vody môžeme kotly rozdeliť na kotly so zabudovaným prietokovým ohrevom vody a kotly, ktoré zohrievajú teplú vodu v zásobníku. Pri príprave teplej vody prietokovým spôsobom kotol pracuje s teplotou vykurovacej vody, ktorá je závislá od prietoku a nastavenej teploty teplej vody. Aj v takomto prípade kondenzačné kotly pracujú s účinnosťou približne 96 až 98 %, čo je v porovnaní s klasickým plynovým kotlom o 5 % viac. Oba spôsoby prípravy teplej vody zabezpečujú čo najlepšie využitie kondenzačného kotla pri zabezpečení maximálneho komfortu teplej vody.


 

 

Text: Silvia Neuročná

Zdroj: Všetko o rekonštrukcii bytu a domu, JAGA GROUP, s.r.o.

TOPlist